Pavlína Šmerdová

zdravotní sestra

0029-portret-0161

Pavlína Šmerdová je diplomovaná zdravotní sestra s 20letou praxí. Je certifikovaná lymfoterapeutka a kryoterapeutka.

Vzdělání

 • SZŠ Vyškov na Moravě

 Pracovní zkušenosti

 • Úrazová nemocnice Brno – hemodialyzační sestra
 • Úrazová nemocnice Brno oddělení ARO (2008-2009 na pozici staniční sestry)
 • FN Brno ORTK Spinální jednotka (2010-2011 na pozici staniční sestry)
 • FN Brno ORTK JIP
 • členka Komise pro hojení chronických ran FN Brno (2012)

Specializace

 • pomaturitní specializační studium v úseku „Intenzivní péče v nefrologii“
 • pomaturitní specializační studium v úseku práce „Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče“
 • kurz „Vlhké hojení ran“
 • certifikovaný specializační kurz „Techniky mízní drenáže“
 • lokální kryoterapie pomocí CO2