Bc. Andrea Führerová

fyzioterapeutka

Bc. Andrea Führerová je fyzioterapeutka s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pracuje s pacienty se širokým spektrem diagnóz. Zajímá se i o tradiční čínskou medicínu – absolvovala dvouleté studium Tradiční čínské medicíny.

Vzdělání:

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

Další vzdělání v oboru:

 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
 • Bobath koncept – vyšetřování a terapie dospělých pacientů s hemiplegií (hemiparézou)
 • Advance Bobath koncept
 • Terapie lymfedému
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové
 • Neurodynamika – mobilizace nervového systému
 • Reflexní zónová terapie na noze podle H. Marguart I, II (RTN I,II)
 • Dornova metoda
 • Kineziotaping
 • SM – systém neboli „Stabilizační a Mobilizační Systém“